Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô trong nước

29/06/2023

Lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức giảm 50% kể từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2023, theo quy định tại Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Ngày 28/6/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, kể từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô CKD sẽ giảm xuống bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước thuộc diện được giảm lệ phí trước bạ bao gồm ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

41ac2dcfc89d18c3418c 7c79ee190b4bdb15825a