Danh Sách Bệnh Viện Bảo Lãnh Care Plus

31/08/2018
  • Để tra cứu danh sách bảo lãnh viện phí tại Việt Nam bản tiếng Việt vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY
  • Để tra cứu danh sách bảo lãnh viện phí tại Việt Nam bản tiếng Anh vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY
  • Để tra cứu danh sách bảo lãnh nội trú ngoài khu vực Việt Nam vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://international.axappphealthcare.co.uk/MyGlobe/Login/petrolimex

Bước 2: Điền mã số thẻ theo hướng dẫn

care-0

care-1

care-2