Charge

 • Full name (*)
 • Phone Number (*)
 • Range of vehicle (*)
 • Số chỗ ngồi (*)
 • Tải trọng (*)
 • (đơn vị: tính theo kg, nhập giá trị từ 100 trở lên)

 • Number of participants (Equal number of seats in the car)
 • Money insurance (person / service)

INFORMATION ON VEHICLE REGISTRATION

 • Car owner name (*)
 • Address (*)
 • Since (*)
 • License plates (*)
 • Number of frames (*)
 • Vehicle number (*)

 • Tên KH/Tên Công ty (đối với KH Doanh nghiệp)
 • Mã số thuế (đối với KH Doanh nghiệp)
 • Email
 • Phone Number
 • Address
Hóa đơn điện tử được xuất sau 24h từ thời điểm hoàn thiện thanh toán và gửi về email khách hàng đã cung cấp.

ADDRESSING ADDRESS As above

 • Receiver's name
 • Address
 • Email (*)
 • Phone
 • Additional information

Quay lại

Phí bảo hiểm

Phí BH TNDS (chưa VAT)

Phí BH tai nạn NNTX (miễn VAT)

Thuế VAT

Total fee (with VAT)

Discount amount

Total fee collected (gồm VAT)

Phí bảo hiểm

Phí bh TNDS (chưa VAT)

Accident insurance NNTC (free VAT)

Thuế VAT

Total fee (with VAT)

Discount amount

Total fee collected (gồm VAT)

SERVICE NETWORKS: GARAGE

Ha Noi

Manufacturer Name Address Contact Người liên hệ Webpage

Ho Chi Minh

Manufacturer Name Address Contact Người liên hệ Webpage