Charge (*)

 • Full name (*)
 • Phone Number (*)
 • Duration of insurance (*)

tndsxemay_dung_tich_37

tndsxemay_dung_tich_36

tndsxemay_dung_tich_38

INFORMATION ON VEHICLE REGISTRATION

 • Car owner name (*)
 • Address (*)
 • Since (*)
 • License plates (*)
 • Number of frames (*)
 • Vehicle number (*)

 • Tên KH/Tên Công ty (đối với KH Doanh nghiệp)
 • Mã số thuế (đối với KH Doanh nghiệp)
 • Email
 • Phone Number
 • Address
Hóa đơn điện tử được xuất sau 24h từ thời điểm hoàn thiện thanh toán và gửi về email khách hàng đã cung cấp.

ADDRESSING ADDRESS As above

 • Receiver's name
 • Address
 • Email (*)
 • Phone
 • Additional information

Quay lại

Phí bảo hiểm

Phí BH (chưa VAT)

Discount amount

Total fee collected (gồm VAT)

Phí bảo hiểm

Phí BH (chưa VAT)

Discount amount

Total fee collected (gồm VAT)