Tính phí

 • Họ và tên (*)
 • Số điện thoại (*)
 • Loại hình ngôi nhà (*)
 • Rủi ro mà căn nhà bạn được bảo hiểm :
  • - Rủi ro A: Hỏa hoạn, sét, nổ
  • - Rủi ro H: Giông, bão, lũ lụt và mở rộng bảo hiểm cho các chi phí phát sinh sau do hậu quả của tổn thất:
  • - Chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất ( Giới hạn 10% số tiền bảo hiểm của ngôi nhà)
  • - Chi phí đội cứu hỏa và dập lửa
  • - Chi phí thuê nhà sau tổn thất ( Giới hạn 5% số tiền BH ngôi nhà, tối đa 90 ngày)

  • Bằng việc nhấp chuột vào nút ” Tính phí “, bạn chấp thuận cho PJICO sử dụng thông tin của bạn nhằm cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của PJICO cũng như gửi và lưu trữ các thông tin này tại các bên thứ ba làm dịch vụ xử lý lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho PJICO phù hợp với ! Chính sách về quyền riêng tư của PJICO!

bh_ntn_13

 • Bạn chưa rõ xác định như thế nào về số tiền bảo hiểm căn nhà? Để tìm hiểu thêm về số tiền bảo hiểm của căn nhà vui lòng click vào đây..

LOẠI HÌNH BẢO HIỂM

 • ( Lưu ý: số tiền bồi thường tối đa/hạng mục: 20% số tiền bảo hiểm tài sản tương ứng)

THÔNG TIN VỀ NGÔI NHÀ ĐƯỢC BẢO HIỂM

 • Họ và tên người được bảo hiểm (*)
 • Điện thoại(*)
 • Số CMT/Hộ chiếu (*)
 • Địa chỉ ngôi nhà (*)
 • Thời hạn bắt đầu bảo hiểm
 • Căn nhà bạn có đang làm thủ tục vay thế chấp với bên ngân hàng không?
 • Ngân hàng thụ hưởng
 • Chi nhánh/PGD
 • Địa chỉ ngân hàng

ADDRESSING ADDRESS As above

 • Receiver's name
 • Address
 • Email
 • Phone
 • Additional information

Quay lại

Insurance fees

Tổng phí


Phí VAT)


Total fee collected (with VAT)

Insurance fees

Tổng phí

Phí VAT

Total fee collected (with VAT)

Tính phí ngay

 

1. Basic cover: property damages

a. PJICO Homecare insurance offers a comprehensive coverage that covers building, renovation and contents damages caused by:

– Storm                     

– Explosions                                 

– Flood                                               

– Other perils

– Fire

 

2. Optional coverage:

b. Public liability

b. Family personal accident

3. Extra benefits:

– Cost of removal.

– Cost of hiring firefighter.

– Cost of renting house.

blx_homepage-banner-768x336

Tính phí ngay

1. Please following these steps as below when incidents occur:

 • Notify PJICO whenever you detect any risk (In 24hours).
 • Do anything you can to prevent of loss.
 • In case of explosion, fire, robbed, please notify the nearest fire department, police office or local government.
 • Notify PJICO by calling hotline: 1900 54 54 55 and sending a document about the loss.
 • Preserve damaged property part for inspection

2. Documents required for claims:

 • Loss report and claim request.
 • Certificate or schedule that shown insurance coverage
 • Housing contract, related documents and fire report.
 • Estimated Cost of Repairs.
 • Investigation reports issued by the competent authorities.
 • Ownership contract, using contract.
 • Other necessary documents.
 • Receipt and contracts of repairing/replacing.