HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS XE CƠ GIỚI

04/05/2021

Hướng dẫn tra cứu thông tin giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới

1. Giao diện Giấy chứng nhận điện tử

 

z2355540365891_ecd65f606342103bc4c47b6047d118fe

 

*Chú Thích:

anh-2 Barcode: thể hiện định dạng doanh nghiệp & sản phẩm
anh-3 QR code: thể hiện thông tin sản phẩm và xác thực hiệu lực sản phẩm
anh-4 Chữ ký điện tử doanh nghiệp

 

2. Hướng dẫn tra cứu thông tin Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử 

2.1. Phần mềm có thể sử dụng

anh-5 anh-6
Barcode Việt Icheck
  • Phần mềm hiện có sẵn và cho phép tải miễn phí cả trên App Store và Google Store

2.2. Hướng dẫn tra cứu thông tin Giấy chứng nhận anh-8

  • Mở ứng dụng Barcode Việt/ iCheck
  • Cho phép ứng dụng sử dụng Camera của Điện thoại
  • Đưa mã QR code/ barcode vào giữa khung hình, app sẽ scan và tự động chuyển qua trang đọc thông tin
  • Lưu ý: điện thoại phải kết nối Wifi/3G/4G mới có thể load được thông tin từ QR code/ Barcode.

 2.3. Giao diện thông tin

anh-9

 

3. Hướng dẫn tra cứu xác thực chữ ký điện tử 

3.1. Giao diện chữ ký điện tử

anh-10

3.2. Hướng dẫn kiểm tra xác thực chữ ký điện tử của Giấy chứng nhận điện tử 

  • Giấy chứng nhận điện tử được gửi cho khách hàng qua email dưới định dạng file PDF tiêu chuẩn.
  • Mở Giấy chứng nhận điện tử bằng phần mềm đọc file PDF
  • Click vào chữ ký điện tử, hệ thống sẽ hiện ra bảng thông tin xác thực như sau:

anh-11

  • Trong trường hợp khách hàng kiểm tra mã QR code/ Barcode đúng thông tin nhưng chữ ký điện tử bị lỗi, vui lòng liên hệ SĐT Hotline trên GCN để gửi lại bản khác