Quy định mua bảo hiểm trực tuyến

1. Quy định hiệu lực của GCNBH Điện tử:

Trường hợp Khách hàng thanh toán online, sau khi Khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán, PJICO sẽ gửi GCNBH Điện tử tới địa chỉ email Khách hàng. Đồng thời, cũng đề nghị Khách hàng gửi 4 ảnh chụp xe tham gia bảo hiểm về địa chỉ email website ( chỉ áp dụng với bảo hiểm vật chất xe online), thời gian không quá 6h đồng hồ. Nếu trong khoảng thời gian 6h Khách hàng không gửi ảnh xe về địa chỉ email website, thì xe Khách hàng không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. PJICO sẽ hủy GCNBH Điện tử và hoàn lại tiền phí bảo hiểm cho Khách hàng.

Các trường hợp sau sẽ được xem là xe không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm:

  • Xe cơ giới không đáp ứng điều kiện của loại xe bán qua wesite, xe đã phát sinh tai nạn hoặc các điểm loại trừ của hướng dẫn xe cơ giới …
  • Thông tin khách hàng khai báo về tài sản trên website không đúng với thực tế, đồng thời thông tin khai báo sai làm thay đổi tổng phí khách hàng đã trả qua website.
  • Thời hạn bảo hiểm của Khách hàng chính thức có hiệu lực khi Khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán ( Có xác nhận của PJICO khách hàng đã gửi đúng và đủ ảnh xe chụp xe tham gia bảo hiểm về địa chỉ email website). GCNBH Điện tử được PJICO công nhận có giá trị như GCNBH bản cứng có dấu và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền của PJICO.
  • Trường hợp Khách hàng yêu cầu bắt buộc có bản cứng, PJICO sẽ gửi GCNBH tới Khách hàng trong vòng 2-3 ngày làm việc ( không kể thứ 7, CN, ngày lễ, ngày Tết)

2. Bồi thường tổn thất: Các bước Khách hàng phải thực hiện khi xe xảy ra sự cố

Bước 1: Thông báo ngay cho PJICO để phối hợp giải quyết. Liên hệ TT DVKH 1900545455, cung cấp một số thông tin ban đầu:

– Tên, SĐT người thông báo tai nạn

– Biển kiểm soát, tên chủ xe, số GCNBH

– Thời gian, địa điểm, diễn biến tai nạn.

Ngoài ra, Khách hàng cần tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng)

Bước 2: Đưa xe vào garage sửa chữa theo chỉ định của PJICO hoặc garage Khách hàng yêu cầu trong trường hợp Khách hàng có tham gia ĐKBS 005: Lựa chọn cơ sở sửa chữa.

Bước 3: Cung cấp những giấy tờ sau cho PJICO:

– Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường của chủ xe (theo mẫu của PJICO).

– Tài liệu liên quan đến xe, người điều khiển xe (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có xác nhận của nhân viên PJICO sau khi đã đối chiếu với bản chính) như sau: Giấy CNBH, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe hợp lệ của người điều khiển xe bị tổn thất, các giấy tờ liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, ủy quyền sử dụng xe (nếu có), giấy chứng nhận kiểm định xe.

– Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản;

– Biên bản thỏa thuận/hòa giải (trong trường hợp hòa giải);

– Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực của Tòa án (nếu có);

– Các tài liệu cần thiết để chuyển quyền cho PJICO đòi bồi thường từ bên gây thiệt hại cho xe được bảo hiểm mà chủ xe đã được PJICO giải quyết bồi thường thiệt hại này (trong trường hợp đòi người thứ ba).

Bước 4: Phối hợp cùng PJICO thu thập những giấy tờ sau:

– Hồ sơ giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan chức năng;

– Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (nếu có);

– Biên bản giám định thiệt hại được các bên thống nhất.

3. Quy định về cấp đổi GCNBH: Khách hàng khi muốn thay đổi thông tin trên GCNBH, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Liên hệ 0888.160.246  thông báo về việc mất hoặc cấp đổi GCNBH

– Bước 2:

a. Trường hợp Chủ xe mất GCNBH: Viết Đơn đề nghị cấp lại GCNBH theo biểu mẫu và hướng dẫn của PJICO, trong Đơn nêu rõ: Tên Chủ xe, biển số xe, số khung, số máy, địa chỉ điện thoại liên lạc, nguyên nhân mất GCNBH.

b. Trường hợp chuyển chủ sở hữu xe tham gia bảo hiểm: Viết Đơn đề nghị cấp lại GCNBH theo biểu mẫu và hướng dẫn của PJICO, trong Đơn nêu rõ: Số GCNBH cũ, tên Chủ xe cũ, biển kiểm soát, số khung, số máy, nguyên nhân cấp đổi GCNBH. Đơn vị cấp GCNBH thu hồi GCNBH cũ (bản gốc), kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy Đăng ký xe, Giấy Chứng nhận đăng kiểm theo biển kiểm soát mới và biển kiểm soát cũ.

+ Giấy chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm của Chủ xe cũ cho Chủ xe mới, hoặc giấy tờ mua bán, thanh lý xe.

4. Quy định về hoàn phí, hủy đơn bảo hiểm:

Trường hợp các thông tin KH cung cấp cho PJICO không chính xác sự thật hoặc hình ảnh chụp không hợp lệ, hoặc KH đã có tồn thất xảy ra trước khi tham gia bảo hiểm, PJICO sẽ tiến hành hoàn trả ngay tiền cho KH ( nếu khách hàng thanh toán trực tuyến). PJICO sẽ hoàn trả sau 5-10 ngày làm việc nếu khách hàng thanh toán bằng các hình thức khác.

PJICO sẽ không hoàn trả lại phí trường hợp đã có sự kiện bảo hiểm xảy ra và khách hàng đã nhận được khoản bồi thường.

Các quy định hoàn phí khác sẽ thực hiện theo quy định chung của PJICO về thủ tục hoàn phí