s1-05

Hướng dẫn đặt mua và thanh toán bảo hiểm trực tuyến

28/03/2017

Tôi có thể đặt mua và thanh toán bảo hiểm trực tuyến như thế nào?   Bước 1: Chọn loại hình bảo hiểm bạn muốn…

blog6-18

Những bệnh viện liên kết bảo lãnh nội trú với PJICO

28/03/2017

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN LIÊN KẾT BẢO LÃNH NỘI TRÚ VỚI PJICO  

1_1_18082016033052

Danh sách các thẻ có thể thanh toán trực tuyến qua cổng NAPAS

28/03/2017

DANH SÁCH THẺ QUỐC TẾ ĐƯỢC CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA CỔNG NAPAS Thẻ Quốc tế là thẻ mang thương hiệu của các Tổ chức…