Tính phí (*)

 • Họ và tên (*)
 • Số điện thoại (*)
 • Thời hạn bảo hiểm (*)

tndsxemay_dung_tich_37

tndsxemay_dung_tich_36

tndsxemay_dung_tich_38

THÔNG TIN GHI TRÊN ĐĂNG KÝ XE

 • Tên chủ xe (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Bắt đầu từ ngày (*)
 • Biển kiểm soát (*)
 • Số khung (*)
 • Số máy (*)

 • Tên KH/Tên Công ty (đối với KH Doanh nghiệp)
 • Mã số thuế (đối với KH Doanh nghiệp)
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
Hóa đơn điện tử được xuất sau 24h từ thời điểm hoàn thiện thanh toán và gửi về email khách hàng đã cung cấp.

ĐỊA CHỈ NHẬN BẢO HIỂM Như trên

 • Tên người nhận
 • Địa chỉ
 • Email (*)
 • Điện thoại
 • Thông tin thêm

Quay lại

Phí bảo hiểm

Phí BH (chưa VAT)

Số tiền chiết khấu

Tổng phí thực thu (gồm VAT)

Phí bảo hiểm

Phí BH (chưa VAT)

Số tiền chiết khấu

Tổng phí thực thu (gồm VAT)