Tính phí nhanh

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Quyền lợi bổ sung:

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Số lượng người tham gia:

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Mức phổ thông

childrencare_muc_12
childrencare_muc_13

Mức đặc biệt

childrencare_muc_21

childrencare_muc_22

childrencare_muc_23

  • Độ tuổi (*)
  • childrencare_year_old

Điều khoản bổ sung

childrencare_deutringoaitru

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Tính phí nhanh

Phí bảo hiểm:

Tiếp tục mua

Bạn Cần Trợ Giúp?

Hãy để lại thông tin, PJICO sẽ liên hệ với bạn

Bảo Hiểm Trực Tuyến Tại PJICO

Mang lại cho bạn dịch vụ thuận tiện nhất

Mạng Lưới Gara

Hệ thống, danh sách các Garage sửa chữa xe có liên kết với ipjico trên khắp cả nước.

Mạng Lưới Bệnh Viện

Hệ thống, danh sách các bệnh viện có liên kết với ipjico trên khắp cả nước.

Mạng Lưới Cây Xăng

Hệ thống, danh sách các cây xăng có liên kết với ipjico trên khắp cả nước.