Tính phí

 • Họ và tên (*)
 • Số điện thoại (*)
 • Gói bảo hiểm (*)
 • dulichquocte_goibaohiem
 • Ngày đi (*)
 • dulichquocte_ngaydi
 • Ngày về (*)
 • dulichquocte_ngayve
 • Số ngày
 • Điểm đi (*)
 • Điểm đến (*)
 • Số lượng người đi (*)
 • Mã giảm giá
 • magiamgia

Điểm đến :

Quyền lợi bảo hiểm (*):

Định nghĩa Chương trình A

Định nghĩa Chương Trình B

Định nghĩa Chương Trình C

Định nghĩa chương trình D

Định nghĩa chương trình E

Bằng việc nhấp chuột vào nút ” Tính phí “, bạn chấp thuận cho PJICO sử dụng thông tin của bạn nhằm cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của PJICO cũng như gửi và lưu trữ các thông tin này tại các bên thứ ba làm dịch vụ xử lý lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho PJICO phù hợp với Chính sách về quyền riêng tư của PJICO!

THÔNG TIN CHỦ HỢP ĐỒNG

 • Họ và tên (*)
 • Giới tính (*)
 • Ngày sinh (*)
 • CMND (*)
 • Quốc tịch (*)
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Địa chỉ (*)

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Lưu ý đối tượng bảo hiểm:
1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, có độ tuổi từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi;
2. Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người tư 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng bảo hiểm
3. Với độ tuổi trên 70 tuổi, phí cá nhân bằng 150% phí trên website, yêu cầu có giấy khám sức khỏe trong 3 tháng gần nhất

ĐỊA CHỈ NHẬN BẢO HIỂM Như trên

 • Tên người nhận
 • Địa chỉ
 • Email
 • Điện thoại
 • Thông tin thêm

Quay lại

Phí bảo hiểm

Phí bh (gồm VAT)

Tỷ giá

Số tiền chiết khấu

Tổng phí thực thu (gồm VAT)

Phí bảo hiểm

Phí bh (gồm VAT)

Tỷ giá

Số tiền chiết khấu

Tổng phí thực thu (gồm VAT)