Tính phí

 • Họ và tên (*)
 • Số điện thoại (*)
 • Số lượng người (*)
 • tainanconnguoi_soluong
 • Số tiền bảo hiểm (*)
 • tainanconnguoi_sotienbaohiem
 • Thời hạn bảo hiểm (*)
 • tainanconnguoi_thoihan
 • Thời gian bắt đầu (*)
 • tainanconnguoi_thoigianbatdau

THÔNG TIN CHỦ HỢP ĐỒNG

 • Họ và tên (*)
 • Giới tính (*)
 • Ngày sinh (*)
 • CMND (*)
 • Quốc tịch (*)
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Địa chỉ (*)

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

ĐỊA CHỈ NHẬN BẢO HIỂM Như trên

 • Tên người nhận
 • Địa chỉ
 • Email
 • Điện thoại
 • Thông tin thêm

Quay lại

Phí bảo hiểm

Phí bh (gồm VAT)

Số tiền chiết khấu

Tổng phí thực thu (gồm VAT)

Phí bảo hiểm

Phí bh (gồm VAT)

Số tiền chiết khấu

Tổng phí thực thu (gồm VAT)

Tính phí ngay

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

Trong cuộc sống có rất nhiều rủi ro mà ta không thể lường trước được,những rủi ro như tai nạn giao thông, tai nạn lao động  là những điều khó tránh khỏi và chúng ta cũng không hề mong muốn điều đó xảy ra với mình.

Đối tượng bảo hiểm

 • Người Việt Nam hoặc người nước ngoài định cư tại Việt Nam
 • Tuổi từ 16-70 tuổi, tuy nhiên trường hợp tham gia bảo hiểm từ 61 tuổi phải tham gia liên tục tại bảo hiểm PJICO từ năm 60 tuổi, trừ khi có thỏa thuận khác.
 • Phạm vi: Trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm 

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do:

 – Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị  chết hoặc bị thương tật thân thể.

 – Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.

bao_hiem_tai_nan_lao_dong

Quyền lợi của người được bảo hiểm

 – Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 – Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi  bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy đinh tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.

 – Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

 – Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

Mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 tại PJICO

– Mức phí bảo hiểm ưu đãi (giảm 15%)

– Phí bảo hiểm đồng mức cho mọi ngành nghề lao động

– Sản phẩm bán lẻ cho từng cá nhân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN 24/7

BẢO HIỂM SỨC KHỎE TRẺ EM CHILDREN CARE

BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

Tính phí ngay

Số tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn con người 24/24

 • Trường hợp người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: PJICO chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận/HĐ bảo hiểm 
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: chi trả theo tỷ lệ quy định cho tình trạng thương tật tại bảng lỷ lệ trả tiền bảo hiểm do tai nạn ( PL.22.3-31)
 • Trường hợp người được bảo hiểm đã nhận tiền bảo hiểm thương tật, sau đó trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn lại bị chết do chính hậu quả tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệc giữa số tiền bảo hiểm tối đa ghi trong giấy chứng nhận/ HĐ bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời ( không để lại di chứng) như vết thương phần mềm, gãy tay, gãy chân… do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm đến 20.000.000 đồng, PJICO chi trả theo tỷ lệ quy định cho tình trạng thương tích tại bảng tỷ lệ trả tiền BH do tai nạn.  Nếu số tiền bảo hiểm trên 20.000.000 đồng – 100.000.000 đồng: PJICO sẽ chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định tại bảng trả tiền bảo hiểm do tai nạn của PJICO x Số tiền bảo hiểm tham gia thực tế.

insurance_claim

Thủ tục trả tiền bảo hiểm tai nạn 24/24

Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho PJICO các chứng từ sau đây trong vòng 1 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong:

 1. Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm
 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm  hoặc bản sao ( trích) danh sách người được bảo hiểm
 3. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn
 4. Giấy xác nhận điều trị của cơ quan y tế ( giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn)
 5. Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp ( trường hợp tử vong)
 6. Những giấy tờ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu
 7. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
Tính phí ngay

Mua bảo hiểm tai nạn con người 24/24 tại PJICO

– Mức phí bảo hiểm ưu đãi (giảm 15%)

– Phí bảo hiểm đồng mức cho mọi ngành nghề lao động

– Sản phẩm bán lẻ cho từng cá nhân

– Không áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp ( đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng LH với PJICO theo SĐT: 0888 160 246 )

– Áp dụng cho khách hàng thanh toán và đặt mua trực tuyến tại ipjico.vn

– Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

bao-hiem-tai-nan-con-nguoi