Danh sách các thẻ có thể thanh toán trực tuyến qua cổng NAPAS

28/03/2017

DANH SÁCH THẺ QUỐC TẾ ĐƯỢC CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA CỔNG NAPAS

Thẻ Quốc tế là thẻ mang thương hiệu của các Tổ chức thẻ Quốc tế được phát hành trong và ngoài nước. Hiện tại danh sách thẻ Quốc tế được chấp nhận thanh toán tại cổng NAPAS bao gồm

the-0 

DANH SÁCH THẺ NỘI ĐỊA  ĐƯỢC CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA CỔNG NAPAS

 the-1 the-2 the-3 the-4 the-5 the-6

DANH SÁCH THẺ NỘI ĐỊA THAM KHẢO CHI TIẾT TẠI ĐÂY