PJICO đã sẵn sàng cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử xe cơ giới

01/03/2021

Kể từ ngày 01/03/2021, các Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) điện tử đối với Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong những nhà bảo hiểm đầu tiên triển khai, thực hiện.

cap-giay-chung-nhan-qua-app

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/01/2021, khi mua bảo hiểm bắt buộc, ngoài bản giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp như thường lệ, chủ xe có thể được cấp Giấy chứng nhận điện tử.

Đây được coi là điểm lợi thế của các DNBH sẵn có nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin như PJICO, và cũng là giải pháp hết sức cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Năm 2020, trước các đợt bùng phát dịch Covid-19, PJICO đã triển khai thành công bán bảo hiểm trực tuyến, giúp khách hàng duy trì bảo hiểm liên tục và an toàn trong giao dịch như tư vấn, cấp đơn, xuất hóa đơn điện tử, thanh toán online.

Có thể thấy hệ thống bảo hiểm PJICO đã sẵn sàng trong việc cấp GCNBH điện tử trước khi Nghị định 03/2021/NĐ-CP được ban hành.

Khách hàng chỉ cần thao tác trên website trực tuyến https://ipjico.vn/ hoặc thông qua mạng lưới các công ty thành viên trên toàn quốc để mua bảo hiểm.

Đối với mảng bảo hiểm xe cơ giới, trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19 của năm 2020, PJICO đã khẳng định vị trí top đầu khi đạt tốc độ tăng trưởng cao 12,6% so với 2019. Bên cạnh đó, nhà bảo hiểm này cũng có kết quả kinh doanh chung tốt nhất trong Top 5 DNBH phi nhân thọ với tốc độ tăng trưởng 2 con số (14,6%).

Chiến lược dài hạn của PJICO là tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ số hóa vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm để nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh; duy trì, cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm từ tổ chức quốc tế A.M.Best…

Cũng theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP, thời hạn ghi trên GCNBH kéo dài tối đa 03 năm (thay vì 01 năm hoặc dưới 01 năm trong một số trường hợp theo quy định cũ đối với xe máy). Ngoài ra, theo Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03 thì mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng.

GCNBH điện tử đối với bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới của PJICO cũng hội tủ đầy đủ các điểm mới trên.